Zasady zbierania i rozpowszechniania informacji o użytkownikach, obowiązujące w portalu e-sieci.pl:

Jakie informacje o użytkownikach gromadzi portal e-sieci.pl i w jaki sposób je wykorzystuje?

Portal e-sieci.pl szanuje prawo użytkowników do prywatności. Dba o ochronę ich danych osobowych stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne, które zapobiec mają ingerencji w prywatność użytkowników przez osoby trzecie. Chcielibyśmy, by każdy Internauta korzystający z naszych usług i odwiedzający nasze strony czuł się w pełni bezpiecznie. Przetwarzamy dane użytkownika za jego zgodą.

Portal e-sieci.pl wykorzystuje informacje o użytkownikach do prezentacji i promocji, co obejmuje m.in. informowanie naszych użytkowników o wszystkich sieciach handlowych znajdujących się w Polsce, kreowanie ich pozytywnego wizerunku oraz przedstawienie szczegółowej oferty sprzedaży poszczególnych sklepów będących w sieci.

Chcemy stworzyć użytkownikom naszego portalu najlepszy dostęp do oferty produktów i usług świadczonych przez sieci.

Zebrane informacje o adresach poczty elektronicznej nie będą wykorzystywane do celów komercyjnych.

Ogólnodostępne dane adresowe firm i instytucji będą używane w celach reklamowych.

Wykorzystujemy adresy IP użytkowników w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu naszą stroną WWW. Adres IP służy do identyfikacji i gromadzenia danych demograficznych osób odwiedzających witrynę (np. informacje o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi subskrybentów list e-mailingowych i innych usług świadczonych przez portal e-sieci.pl. Na podstawie uzyskanych informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników e-sieci.pl.

Okazjonalnie nasza witryna wykorzystuje pliki "cookies", które ułatwiają korzystanie z jej zasobów. "Cookies" zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze użytkownika - nasz serwer może je odczytać przy ponownym połączeniu się z tym komputerem. Wyłączenie informacji "cookies" w przeglądarce nie pozbawia użytkownika dostępu do zasobów strony www.

Witryna e-sieci.pl wykorzystuje cookies, aby dostarczać zawartość najbardziej odpowiadającą zainteresowaniom użytkowników oraz w innych celach (np. ustalenia rankingu najczęściej pobieranych plików).

W jaki sposób wykorzystujemy informacje pochodzące z formularzy zgłoszeniowych, badań ankietowych e-sieci.pl?

Nasz portal wykorzystuje dostarczone przez kontrahentów formularze, które umożliwiają użytkownikom zamieszczenie różnych informacji teleadresowych promocyjnych i reklamowych do umieszczenia na stronach i podstronach naszej witryny.

Informacje kontaktowe naszych klientów są także wykorzystywane do nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne (np. w przypadku dokonywania znaczących zmian w serwisie).

Używamy informacji kontaktowych, pochodzących od osób i firm współpracujących z nami do wysyłania wszelkich informacji o naszej stronie.

Zabezpieczenia

Portal e-sieci.pl zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą, przed utratą niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych użytkowników serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych.

Dostęp do danych osobowo - adresowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych administratorów witryny e-sieci.pl na zasadach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998 r. (Dziennik Ustaw nr 80, rozporządzenie nr 521).

Należy pamiętać, że wyrażenie zgody przez użytkownika na przetwarzanie przez e-sieci.pl jego danych osobowych do celów marketingowych i wglądu oraz poprawiania podanych przez siebie danych jest całkowicie dobrowolne.

Kontakt

Użytkownicy, którzy mają pytania dotyczące niniejszej deklaracji ochrony prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, czy też sposobów utrzymywania z nią kontaktów, proszone są o przesyłanie uwag pod adres redakcji biuro@e-sieci.pl